ایران شناسی

بیانیه اولین همایش بین‌المللی «جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام»

بازنگری نظام حقوقی نهاد خانواده و مقام زن در آن امروز یکی از ضرورت‌های تمدنی ایران و جهان می‌باشد. آئین مقدس اسلام و ایران در دوران باستان همواره به این اصل اصیل یعنی نقش طبیعی و اجتماعی بی‌بدیل زن در جامعه و تمدن آن نظر و تأکید داشته است و بنابراین باید قوانین ما برابر با ارزش‌هایی باشد که در آفرینش زن بعنوان محور حیات بشری و تکامل آن وجود داشته و دارد.

زن بعنوان مادر و همسر نقشی اساسی در تقویت و صیانت کانون مهم اجتماعی دارد و با بردباری و شکیبایی و تحمل جهادی خود اولین واسطه انتقال فرهنگ و مذهب و اخلاق و اجتماعی شدن از نسل پیش به نسل‌های بعدی و مؤخر می‌باشد. از اینرو ضرورت دارد قوانین کشور برای اقامه این حقوق و ارزش‌ها به زن (بعنوان همسر، مادر و دختر) شکل بگیرد و از هرچه که به ستم و رنج و آزار و خطر از سوی مرد (همسر، پدر و دیگران) به زن می‌شود جلوگیری و پیشگیری گردد و ضمانت اجرای قوی برای آن تعیین شود و از جمله بایستی رعایت حقوق و ارزش زن در دوران آموزش پسران به آنها آموخته گردد. لذا بازنگری نظام حقوقی نهاد خانواده می‌تواند محور اجتهاد قرار گرفته و همواره پاسخگوی پرسش‌های نوین رخدادهای اجتماعی باشد که زنان به‌عنوان مادران و همسران خانواده نقش اساسی در تقویت و صیانت از این کانون مهم اجتماعی دارند.
طبیعت وجودی صلح‌طلب و مهرورز بالفطره و بالقوه زنان با انتقال ارزش‌هایی همچون شکیبایی، احترام و عدم خشونت، در بحران‌های مختلف خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در تحقق صلح، آرامش و امنیت یک امر تأثیرگذار به شمار می‌رود.
زنان محور اصلی انتقال بین نسلی کردارهای اجتماعی همچون آیین‌ها، سنت‌ها، اعیاد و رسومات یعنی مهم‌ترین تجلیات میراث فرهنگی ناملموس می‌باشند.

سلامت جسم و روان زنان جوامع، مادران، دختران و همسران مهم‌ترین مؤلفه تحکیم بنیان یک خانواده سالم و متعاقباً سلامت اجتماعی می‌گردد و زنان نقش محوری در پاسداشت و حفظ سلامت جامعه دارند.

آموزش، توانمندسازی، ارتقاء خودباوری و آگاهی‌بخشی زنان جامعه بر مبنای تاریخ تمدن ایران و اسلام نسبت به مسئولیت‌های خانوادگی و مسئولیت‌های اجتماعی منجر به جامعه‌ای بالنده‌تر، هوشمندتر و توسعه یافته‌تر می‌گردد.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش تأثیرگذاری در بصری کردن و نمایش نقش زنان در جامعه و تحقق عدالت جنسیتی دارند.

شورای سیاست گذاری

اعضای کمیته علمی

ویدئوهای افتتاحیه

نشست های تخصصی همایش

file-text2
170
مقالات
20
سخنرانان
users
170
شرکت کنندگان
library
16
حامیان

اخبار

پرسش و پاسخ

حامیان